پویول هم 391 بازی خود را در لالیگا انجام داد

تنها ژاوی بازی کرده است بازی های لیگ بیشتر برای باشگاه بارسا انجام داده است.

پویول اولین بازی خود را با این تیم در 2 اکتبر 1999 در یک بازی لیگ در وایادولید ساخته شده
/ 1 نظر / 75 بازدید
فروشگاه اینترنتی آوش

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶…….. ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´¶¶…… ´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶¶………. ´´´´´¶´´´´´¶´´´´¶¶´´´´´¶¶´´´´¶¶´´´´´¶¶………….. ´´´´´¶´´´´´¶´´´¶¶´´´´´´¶¶´´´