ژاوی:بهترین کار دراین زمان مثبت فکر کردن است

در حمایت از مارتینو

با توجه به بازی بارسا برابر سوسیه داد، ژاوی گفت: «ما سه گل بد را از روی اشتباه خط دفاعی دریافت کردیم. گاهی اوقات حریف از ما بهتر است در حالیکه ما خوب بازی نمی کنیم. فوتبال یعنی این». همچنین ژاوی به دفاع از مارتینو که مخصوصاً در کانون انتقادات در سن سباستین قرار گرفت، پرداخت: «وقتی که ما می بازیم همه به دنبال مقصر می گردند و در این بازی سرمربی تیم را مقصر نامیدند که این عادلانه نیست؛ همه ما مقصر بودیم».

صحبت های مارتینو نشان داد که او شخصی فروتن و انتقاد پذیر است: «تاتا سرمربی صادق و خوبی است. سخنانی را که در حضور مطبوعات می گوید نیز به ما گفته است». او اضافه کرد: «او رهبری خوب و مناسب برای تیم است. او خود را همسان با ما می بیند و مشتاق پیروزی تیم است». ژاوی همچنین گفت: «در دو تمرین گذشته تیم دیدیم که تاتا شخصی بسیار با انگیزه، جدی در کار و آرام و قابل اعتماد است».

ژاوی درباره شرایط روحی خود گفت: «من هم انسان هستم و از این که نتوانستم بازی کنم عصبانی بودم، اما برای نظر کادر فنی کمال احترام را قائلم». او در پایان به عنوان نتیجه نیز گفت: «من زمانی خوشحالم که مردم را در کنار خود ببینم و زمانی نیز عصبانی می شوم که تسلط بر بازی را از دست بدهیم».

/ 0 نظر / 20 بازدید