ایجاد و راه اندازی ورودی اصلی جدید نیوکمپ

اتصال راحت ورودی جدید به بلوار اصلی ورزشگاه با یک پل به همراه سطح شیبدار، پله و آسانسور از دیگر امکانات آن است. ورودی ورزشگاه برای افرادی که دچار محدودیت های حرکتی هستند یا از لحاظ بینایی یا شنوایی ضعفی دارند، سازگار شده است.

امتیازات جدید برای فروش بلیط

باجه های ورزشگاه، از 6 باجه فروش بلیط به 16 باجه افزایش یافته و همین امکان برای افرادی که دچار محدودیت های حرکتی هستند مثمر ثمر و باعث کاهش درد آنها است.

هزینه تمامی این تغییرات که در طول شش ماه انجام می گیرد 1.5 میلیون یورو است.

/ 0 نظر / 53 بازدید