برنامه تیم تا قبل از رویارویی با آلمریا

دوشنبه، 5 اسفند

استراحت

سه شنبه، 6 اسفند

جلسه تمرینی، ساعت 20:30 در سیوتات اسپورتیوا

چهار شنبه، 7 اسفند

جلسه تمرینی، ساعت 13:30 در سیوتات اسپورتیوا

پنج شنبه، 8 اسفند

جلسه تمرینی، ساعت 13:30 در سیوتات اسپورتیوا

جمعه، 9 اسفند

جلسه تمرینی، ساعت 13:30 در سیوتات اسپورتیوا

شنبه، 10 اسفند

جلسه تمرینی، ساعت 13:30 در سیوتات اسپورتیوا

یکشنبه، 11 اسفند

جلسه تمرینی، ساعت 14:30 در نیوکمپ

دیدار مقابل آلمریا در چهارچوب هفته 26 لالیگا، ساعت 23:30

دوشنبه، 12 اسفند

استراحت

/ 0 نظر / 19 بازدید